Martin Kozisek

Zrušení účtu

Ke zrušení účtu u sázkové kanceláře nás mohou vést různé důvody. Velká prohra, čas strávený u sázek na úkor rodiny, nebo nás prostě jen sázení přestane bavit. Doporučujeme si ale tento krok rozmyslet. I ne příliš aktivní herní účet může přinášet bonusy a benefity pro stávající klienty.

Ať už to jsou různé vkladové bonusy nebo volná zatočení na výherních automatech. A proč se jednou za čas nekouknout na váš sázkařský účet jestli tam nějaký ten bonusek nepřistál. Pokud se ale rozhodnete účet opravdu trvale zrušit, návod jak tak učinit u největších tuzemských sázkovek naleznete níže.

Vyberte si u jaké sázkové kanceláře chcete zrušit účet:

 • Fortuna zrušení účtu
 • Tipsport zrušení účtu
 • Chance zrušení účtu
 • Sazka zrušení účtu
 • Synottip zrušení účtu
 • Fortuna zrušení účtu

  Pokud se rozhodnete přikročit k Fortuna zrušení účtu, je třeba smlouvu o registraci písemně vypovědět volnou formou psanou výpovědí zaslanou Fortuně na adresu společnosti: FORTUNA GAME a.s., odd. Fraudy, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1.

  K žádosti je potřeba přiložit členskou kartu a vlastnoručně podepsat. Výpověď je možné podat i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí čtrnáct 14 dnů a lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni doručení výpovědi Fortuně.

  Před podáním výpovědi smlouvy je třeba vybrat veškeré peněžní prostředky ze svého herního konta a to způsoby stanovenými v tomto herním plánu (převod, nebo hotovostní výběr na pobočce a zároveň veškeré vaše sázky musí být vyhodnoceny v souladu s příslušnými herními plány; v opačném případě se k podané výpovědi nepřihlíží. Pokud máte na kontě záporný zůstatek, účet nelze zrušit do jeho vyrovnání. O zrušení účtu budete vyrozuměni formou SMS zprávy.

  Tipsport zrušení účtu

  Pokud jste se opravdu rozhodli provést u Tipsportu zrušení účtu (herního konta), je nutné zaslat písemnou výpověď na centrálu Tipsportu, není třeba uvádět důvod. Není ani třeba vybrat veškeré své finanční prostředky, které na kontě máte, Tipsport je povinen vám vyplatit veškerý zůstatek, pokud přesahuje částku 10 Kč. Jestliže máte na účtu mínusový zůstatek (např. po vyhodnocení některé vaší sázky), musíte jej vyrovnat, jinak vám Tipsport uživatelské konto nezruší.

  Máte vlastně 2 možnosti jak u Tipsportu zrušit herní konto. Písemnou, nebo elektronickou formou:

  TIP

  Neoficálně je ale ověřeno, že Tipsport akceptuje i žádosti bez onoho formuláře, platí ale nutnost zaslat jméno, příjmení na datum narození včetně písemného podpisu. Tipsport dle vlastního Herního plánu ruší konto do 10 dnů. O zrušení účtu budete vyrozuměn emailem.

  Chance zrušení účtu

  Proces Chance zrušení účtu je naprosto identická s postupem zrušení herního konta u Tipsportu. I zde je nutné zaslat písemnou výpověď na centrálu Chance a není třeba uvádět důvod. Není ani třeba vybrat veškeré své finanční prostředky, které na kontě máte, Chance je povinna vám vyplatit veškerý zůstatek, pokud přesahuje částku 10 Kč. Jestliže máte na účtu mínusový zůstatek (např. po převyhodnocení některé vaší sázky), musíte jej vyrovnat, jinak vám Chance stejně jako Tipsport uživatelské konto nezruší.

  TIP

  Je logické, že i u Chance (stejně jako u holdingového partnera Tipsportu) akceptují i žádosti bez onoho formuláře, platí ale nutnost zaslat jméno, příjmení na datum narození včetně písemného podpisu. I Chance ruší herní konto do 10 dnů. O zrušení účtu budete vyrozuměni emailem.

  Sazka zrušení účtu

  Pokud se rozhodnete přistoupit k Sazka zrušení účtu, máte právo zrušit si “Můj účet“ i bez udání důvodů. Je třeba v takovém případě zaslat žádost prostřednictvím:

  • emailové adresy info@sazka.cz, z emailové adresy uvedené v při registraci
  • telefonického požadavku na telefonní číslo Kontaktního centra 266 12 12 12
  • chatu na internetových stránkách sazka.cz
  1. Po obdržení a ověření žádosti a ověření vašich registračních údajů bude váš účet bezodkladně zrušen.
  2. Zrušení účtu vám bude oznámeno emailem na vaši zaregistrovanou emailovou adresu.
  3. V době, kdy žádáte o zrušení účtu, nesmíte mít uzavřené a nevyhodnocené žádné sázky, jinak bude žádost o zrušení vašeho účtu odmítnuta.
  4. Peněžní prostředky, které máte na herním kontě vám budou vráceny na registrovaný platební účet, nebo refundací na platební kartu či jiný platební prostředek, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou v kontaktních údajích, přičemž náklady na odeslání poštovní poukázky půjdou za vámi a budou strženy ze zaslané hotovosti. Pokud jsou peněžní prostředky na vašem účtu ve výši do 5 000 Kč, mohou být vyzvednuty před zrušením účtu na prodejním místě s terminálem SAZKA.

  Synottip zrušení účtu

  V případě Synottipu zrušení účtu, neboli ukončení smlouvy o poskytování služeb z vaší strany, uveď v žádosti o zrušení uživatelského konta platební prostředek, kterým má dojít k vyplacení zůstatku na vašem herním kontu, pokud by se jednalo o nezaregistrovaný platební prostředek, musí být ověřeno, že jste jeho majitelem resp. držitelem nebo uveďte, že si chce zůstatek na Uživatelském kontu převzít osobně v sídle společnosti SYNOT TIP, a.s. nebo v libovolném provozním místě. Nevyčerpaný zůstatek z uživatelského konta vám Synottip vrátí nejpozději do 14 dnů od zrušení. Žádost je možno zaslat písmenou formou na adresu společnosti, nebo naskenovanou emailem.

  Zrušení účtu Maxitip

  Průběh zrušení účtu Maxitip je stejný jako u jiných sázkových kanceláří. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Maxitip i vy jako sázející mohou smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s jednodenní výpovědní dobou, jejíž běh počíná den následující po doručení výpovědi druhé straně. Pozor, je zde jedna vyjímka a to ta, že k ukončení smlouvy dochází rovněž v případě, kdy zůstatek na vašem herním kontu je po dobu delší než 24 měsíců roven nule, přičemž v takovém případě je smlouva ukončena automaticky bez nutnosti podání výpovědi či jejího zrušení. Zůstatek na vašem kontě bude do 10 dnů od ukončení smlouvy zaslán na bankovní účet, který máte veden jako aktivní platební metodu. Pokud uvedené číslo bankovního účtu nebude existovat, Maxitip zašle peněžní prostředky poštovní poukázkou.

  Jak získat bonus po zrušení účtu?

  Jestli si hrajete s myšlenkou jak získat bonus po zrušení účtu a opětovné registraci a s tímto cílem se rozhodnete zrušit u své sázkové kanceláře účet, tak si to před tím pořádně rozmyslete. A jestli tak činíte s vidinou toho, že opětovnou registrací získáte znovu bonus za zřízení účtu, budete zklamáni. Sázková kancelář je povinná po nějakou dobu uchovávat vaše údaje a díky tomu přesně ví, jestli jste u nich bonus již čerpali, či nikoliv. A pokud ano, tak další vám již nedají. To je logické. Rozmyslete si jestli si účet ponechat a občas sledovat zda tam nepřistane bonus pro stávající klienty. V případě sázkové kanceláře Tipsport, Chance a Fortuna se tak děje poměrně často v podobě Tipérských lig a zvýhodněných kurzů.

  Jak získat vstupní bonus vícekrát

  I v případě vidiny toho jak získat vstupní bonus víckrát je odpověď jednoduchá. Vstupní bonus nelze získat víckrát pokud jste ho již čerpali. Důvody jsou uvedeny v odstavci výše. Pokud jste bonus nečerpali můžete to zkusit ale doporučujeme však tento krok řádně zvážit. Zrušení herního účtu je poměrně jednoduchá záležitost, stejně tak jako opětovná registrace. Budete muset pouze podstoupit znovu celou registrační a legislativní mašinerii a to dnes při registraci na internetu a potvrzení totožnosti není nic složitého v případě že si například zrušení účtu v budoucnu rozmyslíte.