Zodpovědné hraní

Zodpovědné hraní hazardních her a předcházení jeho nebezpečným formám reguluje na našem území zákon č. 186/2016, Sb., o hazardních hrách (zkráceně jen “HZZ”), upravující provozování hazardních her v České republice. Jeho dodržování je naprosto stěžejní nejen pro legální, ale také zdravý způsob hry . Samozřejmostí by však při hraní mělo být zachování vlastní kontroly a rozumu a naslouchání pocitu, který z her a během nich uživatel zažívá.

Zodpovědné hraní je jeden z nejzásadnějších principů celého hazardního a herního průmyslu. Je důležité tyto regulace respektovat a dodržovat i další základy, předcházející vzniku závislosti ohrožující kvalitu života hráče a jeho okolí. Za redakci apelujeme na obeznámení s těmito principy a dbát na ně během užívání služeb sázkařských společností. Zodpovědným hraním hráči chrání svůj soukromý život a svoji finanční situaci a jedině díky něj lze dosáhnout neohroženého zážitku ze hry. Hraní mimo finanční možnosti hráče představuje riziko, které by nemělo být podstupováno za žádných okolností.

Základní pravidla zodpovědného hraní

Základní pravidla zodpovědného hraní jsou základem zdravého hraní zajišťujícího bezpečný prožitek ze hry bez rizika finančních a osobních potíží. Co nejvíce snížit toto riziko pomůže kromě dodržování zákona a hraní pouze v rámci legálních sázkařských společností také naslouchání svého vlastního rozumu, svého okolí a rad ostatních. Zde je několik základních rad, kterými by se měl každý hráč řídit:

 • Přistupovat k hraní jako k zábavě, ne jako zdroji příjmu peněz nebo vidinou získání jednorázového velkého obnosu peněz.
 • Vnášet do hry částky pouze ve svých finančních možnostech, mít vyhrazený svůj rozpočet na sázky a ten dodržovat.
 • Mít nastavené herní limity u svého hracího účtu.
 • Nenavyšovat sázky za účelem získání zpět prohraných peněz.
 • Vzdělávat se o hrách, kterých se účastníme, znát jejich pravidla, výhody i možná rizika.
 • Hrát v dobrém rozpoložení a vyhýbat se hraní pod vlivem omamných látek nebo pod emočním napětí (např. při smutku, stresu nebo naštvání).
 • Sledovat svoje vlastní hrací návyky a rituály, hlídat si čas strávený hraním, vsazené, vyhrané i prohrané částky. Pokud si sami nebo vaše okolí všimne, že vám hraní narušuje váš osobní klid, dejte si od sázení přestávku a odstup.
 • Nebojte se vyhledat pomoc v případě, že pocítíte ztrátu kontroly nad svým hraním.

Nastavení herních limitů

Nastavení herních limitů (tzn. sebeomezujících limitů) je součástí každé registrace nového uživatelského účtu u legálních zprostředkovatelů hazardních her na internetu. Toto nastavení nelze přeskočit, u každého limitu zvlášť lze však vždy vybrat možnost jej neaktivovat. Za redakci však vřele doporučujeme sebeomezující limity s rozvahou a věnovat jejich nastavení dostatečné zvážení a čas. Herní limity pomáhají hráčům dodržovat své vyhrazené prostředky (jak finanční, tak časové) a eliminují vznik závislostí a ostatních rizik spojených s hraním.

Sázkařské společnosti jsou společně s nastavováním herních limitů také povinny pomáhat dodržování zodpovědného hraní opatřením omezujícím okamžitou změnu těchto limitů. Časová prodleva mezi provedením změny limitů a aktivováním této změny je při zpřísňování limitů 24 hodin a při snižování sedm dní.

Nejčastější herní limity jsou:

 • Počet přihlášení za den nebo měsíc
 • Denní nebo měsíčné časový limit strávený přihlášený na účtu
 • Minimální čas mezi dvěma přihlášeními do vašeho herního konta
 • Maximální výše sázek na den nebo měsíc
 • Maximální výše denní nebo měsíční prohry

Některé společnosti nabízí tzn. možnost „vyloučení“ nebo „oddechového času“, kdy se hráč sám může ze hry nechat na stanovenou dobu nevratně vyloučit nebo si nastavit od sázení pauzu.

DOTAZ: Máte nastavené své herní limity? ANO / NE

DOTAZ: Využili jste někdy možnosti sebevyloučení ze hry? ANO / NE

DOTAZ: Využili jste někdy sebeomezující možnost oddechového času? ANO / NE

Nastavení herních limitů je regulováno zákonem č. 186/2016, Sb., o hazardních hrách (zkráceně jen “HZZ”), upravující provozování hazardních her v České republice.

Otestujte se v zodpovědném hraní

Test zodpovědného hraní slouží ke kontrole vašeho přístupu k hazardním hrám a sebeuvědomění v rámci her. Na hranici rizikovosti se může pohybovat každý, aniž by si to sám uvědomoval, proto není od věci si jednou za čas takový test udělat a nebrat jeho výsledky na lehkou váhu.

DOTAZNÍK:

 1. Trávíte někdy svůj čas vyhrazený práci nebo jiné důležité osobní aktivitě hraním nebo přemýšlením o hraní?
 2. Myslíte často na hraní v situacích, kdy byste se měli věnovat rodině nebo přátelům?
 3. Upřednostnili jste někdy hraní před vlastní rodinou a přátel a jejich nebo svým vlastním dobrem?
 4. Ovlivnilo někdy sázení negativně vaše vztahy nebo pracovní výkon?
 5. Hráli jste někdy déle, než jste plánovali?
 6. Ztrácíte pojem o čase během hraní?
 7. Říkají vám někdy ostatní, že trávíte hraním příliš mnoho času?
 8. Hazardovali jste někdy hrou s riskem ztráty většího obnosu peněz, než vám vaše finanční možnosti dovolovaly?
 9. Přišli jste hraním někdy o peníze vyhrazené k jiným účelům?
 10. Znemožnilo vám někdy hraní zajištění základních potřeb, jako je zaplacení účtů nebo nákup jídla?
 11. Půjčili jste si někdy peníze, zastavili nebo prodali majetek za účelem vložení peněz do hry?
 12. Dostali jste se někdy následkem hraní do dluhů?
 13. Hráváte až do vyčerpání veškerých svých dostupných finančních prostředků?
 14. Spáchali jste někdy trestný zločin za účelem získání možnosti hraní nebo finančního obnosu k hraní?
 15. Vyhýbáte se konverzacím o vašich pravých časových návycích a prosázených částkách se svými blízkými a okolím?
 16. Navyšovali jste někdy sázky za účelem získání zpět prohraných finančních prostředků?
 17. Pociťujete nervozitu, podrážděnost, depresi nebo úzkost při omezení nebo ukončení hraní?
 18. Pokud je vám znemožněn přístup k hraní, pociťujete negativní ovlivnění svojí nálady?
 19. Slouží vám hazardní hry jako únik z reality nebo od svých osobních problémů?
 20. Pociťujete někdy pocity viny nebo frustrace při zamyšlení se nad svými hracími návyky, časem stráveným hraním nebo prohranými penězi?
 21. Myslíte si, že máte problém s hraním?
 22. Zvažovali jste někdy sebevraždu v důsledku svého hraní?

Tento test nepředstavuje náhradu odborné diagnózy specializovaných adiktologických center.

Mapa pomoci při závislosti na hazardu

Mapa pomoci při závislosti na hazardu slouží k vyhledání kontaktů zařízení poskytujících odbornou pomoc, poradenství, prevenci a léčbu v oblasti závislostí (adiktologie) mezi něž spadá i závislost na hazardním hraní neboli gambling. Pro více informací navštivte Mapu Pomoci

Vyhledat pomoc a nechat si poradit můžete například také na stránkách nabertekurz.cz, které nabízejí možnost promluvit si o hazardním hraní s odborníkem a bezpečný prostor s lidským přístupem. Pomáhají učit, jak snižovat rizika z hraní hazardních her nebo jak postupovat v případě, že je hraním ohrožen někdo z vašich blízkých.