Zodpovědné hraní

Zodpovědné hraní hazardních her a předcházení jeho nebezpečným formám reguluje na našem území zákon č. 186/2016, Sb. o hazardních hrách (zkráceně jen “HZZ”), upravující provozování hazardních her v České republice. Jeho dodržování je naprosto stěžejní nejen pro legální, ale také pro zdravý způsob hry. Samozřejmostí by však při hraní mělo být zachování vlastní kontroly a rozumu a naslouchání pocitu, který z her a během nich uživatel zažívá.

Zodpovědné hraní je jeden z nejzásadnějších principů celého hazardního a herního průmyslu. Je důležité tyto regulace respektovat a dodržovat i další základy, předcházející vzniku závislosti ohrožující kvalitu života hráče a jeho okolí. Za redakci apelujeme na obeznámení s těmito principy a jejich dodržování během užívání služeb sázkařských společností. Zodpovědným hraním hráči chrání svůj osobní život i svoji finanční situaci. Jedině se zodpovědným přístupem k hraní můžete získat maximální zážitek ze hry a nikoho tím neohrozit. Hraní mimo finanční možnosti hráče představuje riziko, které by nemělo být podstupováno za žádných okolností.

Základní pravidla zodpovědného hraní

Základní pravidla zodpovědného hraní zajišťují bezpečný prožitek ze hry bez rizika finančních a osobních potíží. Co nejvíce snížit toto riziko pomůže kromě dodržování zákona a hraní pouze v rámci legálních sázkařských společností také naslouchání svého vlastního rozumu, svého okolí a rad ostatních. Zde je několik základních rad, kterými by se měl každý hráč řídit:

 • Přistupovat k hraní jako k zábavě, ne jako ke zdroji příjmu peněz nebo vidině získání jednorázového velkého obnosu peněz.
 • Vnášet do hry částky pouze ve svých finančních možnostech, mít vyhrazený svůj rozpočet na sázky a ten dodržovat.
 • Mít nastavené herní limity u svého hracího účtu.
 • Nenavyšovat sázky za účelem získání zpět prohraných peněz.
 • Vzdělávat se o hrách, kterých se účastníme, znát jejich pravidla, výhody i možná rizika.
 • Hrát v dobrém rozpoložení a vyhýbat se hraní pod vlivem omamných látek nebo pod emočním napětí (např. při smutku, stresu nebo naštvání).
 • Sledovat svoje vlastní hrací návyky a rituály, hlídat si čas strávený hraním, vsazené, vyhrané i prohrané částky. Pokud si vy sami nebo vaše okolí všimne, že vám hraní narušuje váš osobní klid, dejte si od sázení přestávku a odstup.
 • Nebojte se vyhledat pomoc v případě, že pocítíte ztrátu kontroly nad svým hraním.

Nastavení herních limitů

Nastavení herních limitů (tzn. sebeomezujících limitů) je součástí každé registrace nového uživatelského účtu u legálních zprostředkovatelů hazardních her na internetu. Toto nastavení nelze přeskočit, u každého limitu zvlášť lze však vždy vybrat možnost jej neaktivovat. Za redakci však vřele doporučujeme sebeomezující limity nastavit s rozvahou a věnovat jim dostatečné zvážení a čas. Herní limity pomáhají hráčům dodržovat své vyhrazené prostředky (jak finanční, tak časové) a eliminují vznik závislostí a ostatních rizik spojených s hraním.

Sázkařské společnosti jsou společně s nastavováním herních limitů také povinny pomáhat dodržování zodpovědného hraní opatřením omezujícím okamžitou změnu těchto limitů. Časová prodleva mezi provedením změny limitů a aktivováním této změny je při zpřísňování limitů 24 hodin a při snižování sedm dní.

Nejčastější herní limity jsou:

 • Počet přihlášení za den nebo měsíc
 • Denní nebo měsíčné časový limit strávený přihlášený na účtu
 • Minimální čas mezi dvěma přihlášeními do vašeho herního konta
 • Maximální výše sázek na den nebo měsíc
 • Maximální výše denní nebo měsíční prohry

Některé společnosti nabízí tzv. možnost „vyloučení“ nebo „oddechového času“, kdy se hráč sám může ze hry nechat na stanovenou dobu nevratně vyloučit nebo si nastavit od sázení pauzu.

DOTAZ: Máte nastavené své herní limity? ANO / NE

DOTAZ: Využili jste někdy možnosti sebevyloučení ze hry? ANO / NE

DOTAZ: Využili jste někdy sebeomezující možnost oddechového času? ANO / NE

Nastavení herních limitů je regulováno zákonem č. 186/2016, Sb., o hazardních hrách (zkráceně jen “HZZ”), upravující provozování hazardních her v České republice.

Otestujte se v zodpovědném hraní

Test zodpovědného hraní slouží ke kontrole vašeho přístupu k hazardním hrám a sebeuvědomění v rámci her. Na hranici rizikovosti se může pohybovat každý, aniž by si to sám uvědomoval, proto není od věci, si jednou za čas takový test udělat a nebrat jeho výsledky na lehkou váhu.

DOTAZNÍK:

 1. Trávíte někdy svůj čas vyhrazený práci nebo jiné důležité osobní aktivitě hraním nebo přemýšlením o hraní?
 2. Myslíte často na hraní v situacích, kdy byste se měli věnovat rodině nebo přátelům?
 3. Upřednostnili jste někdy hraní před vlastní rodinou, přáteli a jejich nebo svým vlastním dobrem?
 4. Ovlivnilo někdy sázení negativně vaše vztahy nebo pracovní výkon?
 5. Hráli jste někdy déle, než jste plánovali?
 6. Ztrácíte pojem o čase během hraní?
 7. Říkají vám někdy ostatní, že trávíte hraním příliš mnoho času?
 8. Hazardovali jste někdy hrou s riskem ztráty většího obnosu peněz, než vám vaše finanční možnosti dovolovaly?
 9. Přišli jste hraním někdy o peníze vyhrazené k jiným účelům?
 10. Znemožnilo vám někdy hraní zajištění základních potřeb, jako je zaplacení účtů nebo nákup jídla?
 11. Půjčili jste si někdy peníze, zastavili nebo prodali majetek za účelem vložení peněz do hry?
 12. Dostali jste se někdy následkem hraní do dluhů?
 13. Hráváte až do vyčerpání veškerých svých dostupných finančních prostředků?
 14. Spáchali jste někdy trestný zločin za účelem získání možnosti hraní nebo finančního obnosu k hraní?
 15. Vyhýbáte se konverzacím o vašich pravých časových návycích a prosázených částkách se svými blízkými a okolím?
 16. Navyšovali jste někdy sázky za účelem získání zpět prohraných finančních prostředků?
 17. Pociťujete nervozitu, podrážděnost, depresi nebo úzkost při omezení nebo ukončení hraní?
 18. Pokud je vám znemožněn přístup k hraní, pociťujete negativní ovlivnění svojí nálady?
 19. Slouží vám hazardní hry jako únik z reality nebo od svých osobních problémů?
 20. Pociťujete někdy pocity viny nebo frustrace při zamyšlení se nad svými hracími návyky, časem stráveným hraním nebo prohranými penězi?
 21. Myslíte si, že máte problém s hraním?
 22. Zvažovali jste někdy sebevraždu v důsledku svého hraní?

Tento test nepředstavuje náhradu odborné diagnózy specializovaných adiktologických center.

Mapa pomoci při závislosti na hazardu

Mapa pomoci při závislosti na hazardu slouží k vyhledání kontaktů zařízení poskytujících odbornou pomoc, poradenství, prevenci a léčbu v oblasti závislostí (adiktologie) mezi něž spadá i závislost na hazardním hraní neboli gambling. Pro více informací navštivte Mapu Pomoci

Vyhledat pomoc a nechat si poradit můžete například také na stránkách nabertekurz.cz, které nabízejí možnost promluvit si o hazardním hraní s odborníkem a bezpečný prostor s lidským přístupem. Pomáhají učit, jak snižovat rizika z hraní hazardních her nebo jak postupovat v případě, že je hraním ohrožen někdo z vašich blízkých.

Zákon o hazardu v České republice

Provozování hazardních her, tedy legální sázení, upravuje v České republice zákon č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, který vstoupil v platnost 1.1.2017. Ošetřuje a zabývá se podmínkami jak pro provozovatele společností, tak provozovatele hazardní hry (tedy hráče).

Zákon se zabývá podmínkami, které musí sázkové kanceláře splnit pro udělení licence, definuje druhy hazardních her a vymezuje podmínky pro jejich provozování. Spravuje pravidla pro online sázení i pro kamenné pobočky a živou hru.Jeho plné znění naleznete zde.

Zakon o hazardu v Ceske republice

Případy podvodů sázkových kanceláří

Jako případ podvodu, kdy se sázkaři pokusili zneužít sázkovou kancelář uvedeme známý případ z roku 2009, kdy si sázející podali sázku na střelce v zápase NHL. Jednu stejnou kombinaci opakovali na jednom tiketu několikrát a tím se jim podařilo celkový kurz mnohonásobně navýšit. Chybou softwaru se jim podařilo svou možnou výhru navýšit až do částek stovek milionů korun. Dopustili se tak opakovaného zařazení jedné příležitosti (takzvaná podpůrná sázka) na stejný tiket, což je činnost, která je všemi sázkovými kanceláři zakázaná. Sázkaři chtěli celou záležitost nejdříve hnát k soudu, následně ale uznali rozhodnutí sázkové kanceláře o tom, že uživatelé jednali proti pravidlům herních podmínek kanceláře, omluvili se a soudní jednání tak bylo smeteno ze stolu.

Pro uživatele je tedy důležité znát jak zákon o hazardu, tak i herní podmínky konkrétních sázkových kanceláří, aby nedocházelo k porušování nepovoleného chování, a to jak ze strany uživatele, tak společnosti, a nedocházelo k riziku vzniku soudního jednání.

Kde hledat pomoc v případě závislosti

Při účasti na hazardních hrách, jako je i internetové sázení, je třeba dbát na zásady zodpovědného hraní. V první řadě je třeba sázení brát jako zábavu a vždy hrát jen s reálnými a dostupnými finančními prostředky. Je důležité sázet ve správném psychickém rozpoložení a mít dostatečné znalosti o zákonech a pravidlech.

 • Sázení by měla být zábava. Nehledejte v sázení únik z reality, nesázejte pod vlivem nepříznivých životních situací, negativních emocí, psychosomatických látek.
 • Vyhraďte si rozpočet a nastavte herní limity. Hrajte jen s částkami, jejichž případná prohra zásadně neovlivní kvalitu vašeho života. Kromě prohraných a vyhraných částek si také hlídejte čas strávený sázením a nezapomínejte na osobní a pracovní život. Nenechte se sázením výrazně pohltit.
 • Hrajte legálně a dbejte zákonů a pravidel. Sázejte pouze tam, kde je to legální a bezpečné. Dostatečně se seznamujte se zákony spojenými s hazardním hraním, s pravidly dané hry a pravidly daných sázkových společností. Dostatečnou znalostí a studiem výhod a rizik si sami můžete nejlépe vybrat, jaké hry a společnosti vám vyhovují.

Pokud vy nebo vaše okolí cítí, že propadáte závislosti, je důležité okamžitě přestat hrát a vyhledat profesionální pomoc. Jakmile začne hráčství narušovat osobní, rodinné nebo pracovní záležitosti vaše nebo vašich blízkých, jedná se o první náznak patologické závislosti na hraní a je třeba ji začít bezprodleně řešit.

Obrátit se můžete přímo na soukromého psychologa, či můžete využít jedno ze speciálně zaměřených středisek zaměřených na léčbu závislostí a gamblerství. Využít doporučujeme také online testování závislosti a následnou léčebnou intervenci, například na stránkách projektu končím s hraním, provozované gambling ambulancí Sananim. Na jejich stránkách naleznete více informací o bezpečném hraní, identifikování problémů a problémových hráčů. Organizace stop závislosti.cz nabízí kromě online poradenství i souhrnné informace o tom, jak postupovat, i seznam krizových center v České republice. Pomoc můžete vyhledat také přes organizaci anonymní Gambleři.

Hraní v číslech

Na závěr se pojďme podívat na hraní v číslech. Kolik % z celkové populace jsou tzv. problémoví hráči a jaký je trend rizikového hraní v průběhu let. Statistiky jsou uveřejněny ve Výroční zprávě o hazardním hraní za každý kalendářní rok. Odhad počtu osob, které mají problém s hraním v roce 2020 poprvé klesl pod hodnotu 80 tisíc osob. Pro porovnání, v roce 2012 byl odhad 100 tisíc osob. Celkové % populace problémových hráčů se v průměru pohybuje kolem 3 %. Pozitivní zprávou tedy je, že trend rizikového hraní v ČR od roku 2012 klesá. Buďte k sobě fér a hrajte zodpovědně a bezpečně.