Co to je státní blacklist hazardních her?


Státní blacklist hazardních her je seznamem nepovolených online hazardních her a jejich provozovatelů v rámci ČR. Kde tento seznam najdete, jaké hazardní hry, weby a provozovatelé se na něj mohou dostat a co z toho vyplývá pro hráče?

Státní blacklist hazardních her

Seznam určený pro zablokované nelegální weby

Hlavním nástrojem Ministerstva financí v boji proti nelegálním provozovatelům hazardních her na internetu je tzv. blacklist, neboli černá listina. Ministerstvo financí tento blacklist i samo spravuje a rozhoduje o zařazení konkrétních provozovatelů. Dle nejnovější podoby Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. má právo také blokovat stránky nabízející nelegální hazardní hry. K tomu dochází za spolupráce s poskytovateli internetového připojení.

Seznam určený pro zablokované nelegální weby

Zdroj obrázku: www.mfcr.cz

Hlavní myšlenkou za existencí blacklistu a blokací webů nabízející nepovolený online hazard je ochrana samotných hráčů. Legální online casina a sázkové kanceláře musí dodržovat přísné podmínky, které vycházejí z české i evropské legislativy. Ty jsou zaměřeny na ochranu osobních údajů, férový provoz her a zajištění finančních prostředků na hráčském kontu. To všechno může u nelegální provozovatelů chybět.

Jak se může web dostat na blacklist hazardních her?

K zápisu na blacklist existuje hned několik důvodů, které jsou nově sepsány v metodice platné od 1.1.2024. Tou se bude řídit Ministerstvo financí a Celní správa, která se procesu kontroly provozovatelů a jejich zařazení na blacklist také účastní. Co musí web splnit, aby se dostal na blacklist hazardních her?

  • Weby, provozující nepovolené online hazardní hry – za nelegálního provozovatele je považován každý, kdo poskytuje přístup k online hazardním hrám a nemá platnou českou licenci. Takový provozovatel by měl sám aktivně blokovat přístup na svůj web z českých IP adres. Nezáleží tedy na tom, zda je web provozován z ČR nebo ze zahraničí. Rozhodující je možnost přístupu českých hráčů.
  • Weby, propagující nepovolené online hazardní hry – pokud konkrétní web ve větší míře propaguje nelegálního provozovatele, může být zařazen na blacklist. Důležité je zmínit, že musí jít o soustavnou propagaci. Na základě jednoho PR článku nemůže být web zařazen na blacklist. Stále ale riskuje udělení pokuty až ve výši 5 milionů Kč.
  • Bankovní účty nelegálních provozovatelů – na blacklist mohou být zařazeny i bankovní účty nelegálních provozovatelů. Za spolupráce s bankami pak dochází k blokaci transakcí, směřovaných na tyto účty, případně může být přistoupeno i k dalším opatřením.
  • Aplikace nelegálních provozovatelů – pokud je s konkrétním provozovatelem bez licence spojená i mobilní aplikace, může být zařazena na blacklist. V takovém případě bude zamezeno jejímu šíření na app storech a dalších webech, kde je možné stahovat aplikace. Podobně jako v případě webů, na blacklist může být zařazena i aplikace, která pouze odkazuje na web nelegálního provozovatele.

Průběh blokace závadných webů v praxi

Jakým způsobem probíhá samotné zařazení na blacklist a následná omezení, s tímto krokem spojená? V bodech níže jsme pro vás připravili jednoduché shrnutí:

  1. Celní správa, případně samotné Ministerstvo financí obdrží podnět k prošetření potenciálního porušení pravidel vycházejících ze zákona o hazardních hrách. Ten následně zkontroluje a na základě důkazních materiálů provede rozhodnutí o zapsání na blacklist.
  2. O tomto rozhodnutí musí Ministerstvo financí daný subjekt informovat, a to konkrétně skrz sdělení na úřední desce. Pokud jsou dostupné kontaktní údaje na daného provozovatele, může informace předat i přímo.
  3. Do 15 dnů od uveřejnění informace o chystaném zápisu na blacklist může provozovatel podat námitku proti tomuto rozhodnutí. Neučiní-li tak, bude po uběhnutí této lhůty zapsán na blacklist.
  4. Poskytovatel přístupu k internetu má do 15 dnů od zápisu povinnost blokovat přístup na konkrétní web z českých IP adres. V případě aplikací či bankovních účtů dochází k jejich omezení ze strany app storů a bankovních institucí. Novinkou v legislativě je také širší pravomoc Ministerstva financí při blokování duplicitních webů stejného nelegálního provozovatele a jiných praktik určených k obcházení zápisu na blacklist.