Sázkové kurzy vysvětlení


Ve světě sázek se obvykle používá hned několik druhů kurzu a vyplatí se proto podrobně zaměřit na sázkové kurzy vysvětlení. Platí totiž, že sázkové kurzy jsou vlastně vyjádřením něčeho mnohem důležitějšího – a to pravděpodobnosti, že daný výsledek opravdu vyjde. Zjistěte, s jakými druhy kurzů lze pracovat a jak je mezi sebou převádět. Pokud totiž sázení myslíte vážně, bude se vám trocha matematiky opravdu hodit. V našem článku najdete podrobný návod jak na to.

Sázkové kurzy vysvětlení

Sázkové kurzy a pravděpodobnost

Při sportovním sázení je třeba zohlednit sázkové kurzy a pravděpodobnost. Jak jsme již naznačili, v sázení jde o posouzení pravděpodobnosti toho, že nastane určitá událost. Kurzy tak symbolizují jen prostředek sázkových kanceláří, který jim umožňuje vypisovat sázky. Pravděpodobnost se vyjadřuje v rozmezí od hodnoty 0 až do hodnoty 1. V případě hodnoty 0 přitom není žádná šance, že daná situace nastane a naopak v případě hodnoty 1 je budoucí událost zcela jistá. Případně lze tuto hodnotu vynásobit 100 a získáte pravděpodobnost udanou v procentech, která je pro mnoho lidí přijatelnější pro následný výpočet. V takovém případě se tedy pravděpodobnost bude pohybovat od 0 do 100 %.

Samotný výpočet pravděpodobnosti si nejprve můžeme přiblížit na příkladu házení mincí. Víte, že na minci jistě padne buď hlava nebo orel, žádná třetí možnost neexistuje. Vás však z pozice sázkaře zajímá, s jakou pravděpodobností padne právě to, co si zvolíte (například orel). Abyste pravděpodobnost tohoto jevu zjistili, neobejdete se bez jednoduchého výpočtu. Při něm je třeba vycházet ze vzorce: příznivé výsledky/všechny možné výsledky. To znamená, že tento jeden příznivý výsledek (orel) vydělíte dvěma možnými výsledky (hlava nebo orel) a získáte pravděpodobnost ve výši 0,5 (nebo také 50 %).

Sázkové kurzy vypsané danou sázkovou kanceláří přitom nemusí odpovídat skutečné pravděpodobnosti možných výsledků. Právě to, o kolik se implikovaná pravděpodobnost liší od té skutečné symbolizuje výhodu, kterou má na dané příležitosti bookmaker. Všechny kurzy vypsané sázkovými kancelářemi jsou tedy snížené.

Jak převést sázkové kurzy

Při sázení se tedy nabízí otázka, jak převést kurzy ze zahraničí na klasické decimální, na které jsme u nás v České republice zvyklí. Tato jednoduchá matematika se vám bude hodit zejména v případě, že budete například pročítat nejrůznější statistiky zápasů na zahraničních webech a setkáte se zde s takzvaným britským nebo americkým typem kurzu. Níže najdete jednoduchý návod pro převádění kurzů..

Jak převést zlomkový kurz na decimální?

 1. Vyberte si zlomkový kurz, který chcete převést (například ⅕).
 2. Vycházejte ze vzorce: zlomkový kurz + 1 = decimální kurz.
 3. Do vzorce dosaďte: (⅕) + 1 = 1,2.
 4. Výsledkem je decimální kurz.

Jak převést americký kurz na decimální?

 1. Vyberte si americký kurz, který chcete převést (například -400).
 2. Upravte si americký kurz na takzvanou absolutní hodnotu. To zjednodušeně znamená, že kladné číslo zůstane kladné, ze záporného však uděláte kladné.
 3. Vycházejte ze vzorce: (100/absolutní hodnota amerického kurzu) + 1 = decimální kurz.
 4. Do vzorce dosaďte: (100/400) + 1 = 1,25.
 5. Výsledkem je decimální kurz.

Sázkové kurzy typy

Aby to nebylo tak úplně jednoduché, existují po světě různé typy kurzů. Jiné se používají v evropě, jiné ve Velké Británii a jiné si oblíbili třeba v Americe. Pokud tedy například při sázení budete čerpat inspiraci ze zahraničních webů, můžete se s jinými variantami kurzu setkat. A může vás to trochu zaskočit. Níže pro vás máme přehled tří nejpoužívanějších typů kurzů. Jedná se o decimální kurzy, zlomkové kurzy a americké sázkové kurzy. Zatímco decimální kurzy u nás vedou, v Británii se používají spíše zlomkové kurzy. A americké kurzy, jak již název napovídá, jsou typické pro Spojené státy americké.

Decimální kurzy – evropské

Decimální kurzy – evropské – se používají prakticky po celé Evropě a výjimkou není ani Česká republika. Jinými slovy se také mohou označovat jako desetinné kurzy a mnozí hráči je označují za nejlepší sázkové kurzy vůbec. Abychom takový kurz mohli spočítat, stačí jen 100 % vydělit pravděpodobností, že daný jev nastane. Decimální kurzy si můžete snadno spočítat i na každé lepší kalkulačce, která nabízí funkci 1/x.

Pokud tedy vybraný bookmaker věří, že například Real Madrid s 80% pravděpodobností vyhraje nad FC Barcelona, bude postupovat následně. 100 % vydělí 80 % a výsledkem je 1,25, což odpovídá právě 80% pravděpodobnosti.

Decimální kurzy - evropské

Zlomkové kurzy – britské

Zlomkové kurzy – britské – jsou oblíbené především ve Velké Británii. Jejich počítání je však již o něco složitější a i vzhledem k tomu jsou již v Británii na ústupu. Výhodou však je, že pokud vynásobíte vklad zlomkovým kurzem, získáte čistou výhru (narozdíl od decimálního kurzu, který zohledňuje i vklad).

A jak se tedy zlomkový kurz UK počítá? Vezměme si pro příklad již zmíněný decimální kurz 1,25. Ten bychom ve zlomkovém kurzu vyjádřili jako ¼. Znamenalo by to tedy, že musíme vsadit 4 jednotky peněz pro zisk jedné jednotky peněz. Tento zlomkový kurz byste následně na decimální kurz převedli takto: (¼) + 1 = 1,25

Zlomkové kurzy - britské

Americké kurzy

Pro tuzemské sázkaře jsou většinou nejneobvyklejší takzvané americké kurzy. Zvláštní je u nich zejména to, že kurz US může mít kladnou i zápornou hodnotu. Nejlepší bude si všechno vysvětlit na příkladu.

 • Například kladný kurz +150 nám říká, kolik bude činit váš zisk, pokud vsadíte 100 dolarů.
 • A záporný kurz, například -150, nám vyjadřuje, kolik musíte vsadit, aby byl váš zisk 100 dolarů.

A jak tyto kurzy převést na decimální kurzy? Kurz -150 vyjádříme v decimální hodnotě tak, že vydělíme 100 absolutní hodnotou kurzu (150) a přičteme 1. To znamená (100/150) + 1 = 1,67.

Americké kurzy

Jak převést sázkové kurzy na předpokládanou pravděpodobnost

Mezi další důležité otázky rozhodně patří, jak převést kurzy na předpokládanou pravděpodobnost. U každého typu kurzu se přitom postupuje mírně odlišně. Pokud si však osvojíte jednotlivé vzorce, rozhodně vás to výrazně posune a vaše sázení se tak stane mnohem promyšlenější. Díky propracovaným strategiím tak budete mít šanci znásobit své možné výdělky. Proto se rozhodně vyplatí věnovat trochu času matematickým propočtům a pochopení, jak sázkové kanceláře kurzy stanovují.

Převod pravděpodobnosti na desetinná čísla

Převod pravděpodobnosti na desetinná čísla využívají především české sázkové kanceláře. Právě zde jsou totiž desetinná čísla nejpoužívanějším způsobem udávání kurzů pro sázkaře. Jak tedy bookmakeři postupují?

 • Vzorec výpočtu kurzu: desetinný kurz = 100/ předpokládaná pravděpodobnost
 • Vzorec výpočtu pravděpodobnosti: předpokládaná pravděpodobnost = 100/desetinný kurz

Pokud tedy chcete zjistit kurz a víte, s jakou pravděpodobností sázková kancelář počítala, zkrátka jen hodnotu 100 vydělíte touto pravděpodobností. Například 100/80% pravděpodobnost vytváří decimální kurz 1,25.

Pokud naopak znáte kurz, který sázková kancelář vypsala, můžete si jednoduše spočítat pravděpodobnost. Jestliže je například desetinný kurz ve výši 1,25, bude pravděpodobnost 80 %. Jakto? Protože 100/1,25 činí 80.

Převod pravděpodobnosti na zlomkové kurzy

Převážně u britských zdrojů jistě oceníte vědět, jak funguje převod pravděpodobnosti na zlomkové kurzy.

 • Vzorec výpočtu kurzu: zlomkový kurz = (100/předpokládaná pravděpodobnost) – 1
 • Vzorec výpočtu pravděpodobnosti: pravděpodobnost = 100 – (zlomkový kurz*pravděpodobnost)

Pokud tedy například víte, že předpokládaná pravděpodobnost je 80 % a chcete zjistit výši kurzu, jednoduše dosadíte do prvního vzorce. Tedy zlomkový kurz = (100/80) – 1. Výsledkem bude zlomkový kurz ¼.

Převod pravděpodobnosti na kurzy peněžních linií (Americké kurzy)

Do třetice zbývá podívat se na převod pravděpodobnosti na kurzy peněžních linií (Americké kurzy, jinými slovy). Oproti předchozím dvoum druhům kurzů se jedná o nejobtížnější druh převodu. Na druhou stranu, pokud si tento výpočet osvojíte, můžete před ostatními sázkaři získat pěknou výhodu. Výpočet se zde liší v závislosti na tom, zda se pravděpodobnost pohybuje do 50 %, nebo je vyšší než 50 %.

 • Vzorec výpočtu kurzu u pravděpodobnosti nad 50 %: Americký kurz = – (předpokládaná pravděpodobnost/(100 – předpokládaná pravděpodobnost)) * 100
 • Vzorec výpočtu kurzu u pravděpodobnosti do 50 %: Americký kurz = (100 – předpokládaná pravděpodobnost)/předpokládaná pravděpodobnost) * 100

Pojďme si to opět ukázat na příkladu. Vezměme například pravděpodobnost ve výši 75 % ohledně toho, že Lionel Messi ve vybraném zápasu vstřelí gól. V tomto případě budeme vycházet z prvního zmíněného vzorce (protože pravděpodobnost je nad 50 %). Výpočet tak bude vypadat následovně: Americký kurz = (-75/(100-75))*100 = -(75/25)*100 = -3*100 = -300

A jak by výpočet vypadal v případě, že by tato pravděpodobnost byla pouze ve výši 25 %? V takovém případě by postup byl následující: Americký kurz = ((100-25)/25)*100 = (75/25)*100 = 3*100 = 300

Převod sázkových kurzů tabulka

Při sázení se vám může v mnoha situacích hodit tabulka pro převod kurzů. Níže najdete několik příkladů jednotlivých kurzů i to, jak vychází jejich pravděpodobnost. Díky tomu můžete celou problematiku rovněž lépe pochopit. Tabulka navíc poslouží i k procvičování vašich výpočtů – jednoduše si díky ní totiž můžete ověřit, zda jsou vaše výpočty správné a neděláte v nich chyby. Výsledky totiž máte k dispozici. Zároveň vám poslouží i pro orientační přehled ohledně toho, v jaké výši musí být jednotlivé kurzy, aby znamenaly určitou pravděpodobnost výhry.

Pravděpodobnost výhry Decimální kurz Zlomkový kurz Americký kurz
99,01 % 1,01 1/100 -10 000
90,91 % 1,1 1/10 -1 000
71,43 % 1,4 2/5 -250
66,67 % 1,5 1/2 -200
50 % 2 1/1 +100
33,33 % 3 2/1 +200
20 % 5 4/1 +400
10 % 10 9/1 +900
0,99 % 101 100/1 +10 000

Sázkové kurzy závěrečné shrnutí

Sázkové kurzy rozhodně nejsou něčím jednoduchým. Vyplatí se však věnovat dostatečné množství času jejich nastudovaní. Díky tomu, že ovládnete způsob převodu jednotlivých kurzů, budete moct rázem čerpat inspiraci i ze zahraničních zdrojů. Zahraničních sázkařů je mnohem více než těch českých, a vy si díky tomu můžete pročítat i nejrůznější predikce, statistiky a sázkové tipy, aniž by vás cizí sázkové kurzy zaskočily.

Není přitom nutné, abyste si způsob jejich výpočtů zapamatovali. Článek vám může skvěle posloužit jako podpora, kdykoliv to budete potřebovat. Případně si jednotlivé vzorce napište na papír a přilepte si je k počítači. Díky tomu je budete mít stále na očích a budete moct jejich převáděním ztrávit minimální množství času. Pamatujte, že právě sázkové kurzy jsou vyjádřením sázkových společností, jakou pravděpodobnost jednotlivým příležitostem udělují. Jakmile to pochopíte, získáte nad sázkovými společnostmi značnou výhodu a budete moct být krok dopředu před ostatními sázkaři.

Při sázení obecně doporučujeme si vše důkladně promyslet a nezapomínat na sázkové poradenství. Neuvážené sázení financi se vám totiž ne vždy vyplatí. Mnohem lepší způsob je projít si určité strategie a inspirovat se jimi při vlastním sázení. Právě vysvětlení sázkových kurzů je přitom pomyslným prvním krokem na vaší herní cestě. Tak to nepodceňte a přepočet kurzů si důkladně nastudujte.

Často kladené otázky

Jak se vyjadřuje pravděpodobnost u sázkových kurzů?

Pravděpodobnost u sázkových kurzů se vyjadřuje v číselné hodnotě od 0 – 1. Číslo 0 značí nulovou šanci zatímco číslo 1 pak 100 % pravděpodobnost. V tomto článku najdete konkrétní tipy na výpočet pravděpodobnosti i převedení kurzů.

S jakými typy sázkových kurzů se můžete setkat?

Pro nás Evropany jsou nejběžnější decimální kurzy – evropské kurzy, které jsou také označovány jako desetinné kurzy a jsou nejvíce oblíbené i nejpřesnější. Ve Velké Británii se využívají britské kurzy (zlomkové kurzy) a nejméně obvyklé jsou pak americké kurzy, které mohou být i v záporné hodnotě.

Jak převedu americký kurz na decimální?

Americký kurz si nejprve musíte upravit na absolutní hodnotu a následně počítejte podle vzorce – (100/absolutní hodnota) + 1 = decimální kurz. Ulehčete si práci a využijte tabulku kurzů s pravděpodobností, kterou najdete v tomto článku.

Jaké sázkové kurzy jsou využívané v ČR a které jsou nejpřesnější?

Nejvíce využívané jsou evropské kurzy – decimální kurzy nebo také desetinné kurzy a jedná se o sázkové kurzy, které jsou běžně vypisovány u sportovních sázek v ČR. Ty jsou také nejpřesnější.

Jak převedu sázkové kurzy na předpokládanou pravděpodobnost?

Pro výpočet předpokládané pravděpodobnosti budete potřebovat znát konkrétní vzorečky pro převod. Za pomoci vzorečku pak můžete převést předpokládanou pravděpodobnost na desetinná čísla, na zlomkové kurzy i americké kurzy. Vzorečky pro výpočet pravděpodobnosti najdete v našem článku.

Existuje nějaká pomůcka pro rychlý převod sázkových kurzů?

Pokud nechcete zdlouhavě počítat a převádět kurzy zahraničních bookmakerů, pak využijte tabulku pro převod kurzů a ulehčete si práci. Stačí kliknout do článku a na jeho konci je umístěna tabulka pro převod kurzů.