Tipsport pátek 13. ve Vegas

Promo akce od Tipsportu s výhrou až 3 x 13 free spinů zdarma. Máte trojnásovnú šanci na výhru. Je rozdělena do tří her. Promo akce začína již 13.8.2021. Promo akce platí i pro spoločnost Chance Vegas.

Tipsport pátek 13. ve Vegas

Úvodní ustanovení

Tento dokument upravuje úplná pravidla a podmínky konání spotřebitelské soutěže (dále jen „soutěž“), platné pro území České republiky (dále jen „pravidla“). Pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků.

Pořadatel soutěže

Poradatelem souteže je spolecnost Tipsport.net a.s., se sídlem Politických veznu 156, 266 01 Beroun, IC: 281 78 653, DIC: CZ699000475, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (dále jen „poradatel“).

Termín a místo konání soutěže

Soutěž se koná v období ode dne 13. 8. 2021 08:00:01 hodin do dne 13. 8. 2021 23:59:59 hodin (dále jen „období konání soutěže“), a to na webových stránkách pořadatele https://www.tipsport.cz/, https://m.tipsport.cz/ nebo v mobilní aplikaci Tipsport. Období konání soutěže je rozděleno na jednotlivá soutěžní kola:
  • 1. kolo: 13. 8. 2021 08:00 – 12:00
  • 2. kolo: 13. 8. 2021 14:00 – 18:00
  • 3. kolo: 13. 8. 2021 20:00 – 24:00

Účastníci soutěže

Soutěže se účastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech sázející, který je řádně registrován do internetové technické hry u pořadatele (dále také „účastník“). Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, u kterých to vylučuje herní plán pro internetovou technickou hru.

Podmínky účasti v soutěži

Každý účastník se automaticky zapojuje do soutěže v případě, že se přihlásí ke svému hernímu kontu a zúčastní se během období konání soutěže internetových technických her Leprechaun goes Egypt, Lucky Elements, Lucky Pot. Každý účastník se může soutěže po celou dobu jejího konání zúčastnit pouze jedenkrát v každém hracím kole.

Výhry

Každý účastník má možnost získat celkem 39 volných zatočení v určených technických hrách.

Způsob určení výherců

Po splnění podmínek soutěže uvedených v bodě 5 a dále uvedených v těchto pravidlech je účastníkovi v rámci daného soutěžního období přidělena výhra dle bodu 6, bezprostředně po spuštění určené technické hry.

Předání výhry

Bonusová točení budou účastníkovi okamžitě k dispozici na určené technické hře. Výhry z volných zatočení jsou připisovány jako bonusové zůstatky, které podléhají podmínkám protočení 10×. Všechny dosažené výhry je tedy třeba nejdříve 10× prosázet, aby došlo ke splnění podmínek na protočení a bonusové výhry byly převedeny do reálného zůstatku. Podmínku protočení bonusových výher z volných zatočení je třeba splnit do 3 dní od vyzvednutí volných zatočení. Po splnění podmínek bude bonusový zůstatek z dané bonusové nabídky automaticky převeden do reálného zůstatku. Pokud účastník nesplní podmínky bonusu ve stanovené lhůtě 3 dní, veškeré získané bonusové výhry získané z této nabídky propadnou a bonus bude zrušen. Pokud účastník disponuje na svém herním kontě reálným i bonusovým zůstatkem, vždy nejprve hraje za svůj reálný zůstatek. Po vyčerpání reálného zůstatku lze hrát i za bonusové prostředky. Výhry ze hry za bonusové prostředky se vždy přičítají k bonusovému zůstatku a zůstávají bonusovými penězi, dokud není splněna podmínka na protočení. Hra za bonusové prostředky není hazardní hrou. Podmínky bonusu lze plnit na všech hrách. Každá hra však přispívá do plnění podmínek na protočení jinak. Válcové technické hry v sekci „Automaty“ přispívají do plnění 100% a technické hry v sekci „Ruleta a Blackjack“ do plnění nepřispívají. Pokud účastník využil v rámci Tipsport Vegas více různých bonusů, jsou podmínky pro jednotlivé bonusy plněny postupně. Nejdříve jsou vždy plněny podmínky bonusu, který byl aktivován jako první. Nesplnění podmínek některého z bonusů nemá vliv na bonus další, budou-li u takového bonusu podmínky splněny. V případě podezření ze zneužití nabídky si pořadatel vyhrazuje právo bonus zrušit a odebrat, stejně i jako případné související bonusové výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv a jakkoliv změnit a/nebo bonus bez náhrady zrušit. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru než určenou pořadatelem soutěže. Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění. Celkový počet volných zatočení musí být využitý během každého soutěžního kola (během aktuálního dne). Volná zatočení (nebo jejich část) nevyužitá do půlnoci aktuálního dne propadají. Pro získání výhry z volných zatočení je třeba využít celkový počet volných zatočení.

Reklamace

Reklamace vyplývající z průběhu soutěže může účastník uplatnit u pořadatele, a to jejich zasláním e-mailem na adresu podpora@tipsport.cz nebo dopisem na adresu pořadatele. Takové reklamace budou bez zbytečného odkladu vyřízeny pořadatelem. Jednotlivé reklamace jsou řešeny individuálně, přičemž v příslušných situacích postupuje pořadatel obvykle podle těchto zásad: Reklamaci nebude vyhověno v případě, že účastník neuzavřel sázky v požadované hodnotě z důvodů ležících na straně sázejícího (opomenutí, nesplnění denní hodnoty vkladu apod.). Reklamaci bude vyhověno v případě, že účastníkovi, který splnil všechny podmínky soutěže, nebyla v uvedené lhůtě stanoveným způsobem dodána dosažená výhra.

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů účastníka v soutěži se řídí příslušným ustanovením Zásad o ochraně osobních údajů pro Tipsport.

Další ustanovení a podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu www.tipsport.cz. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, jež je v rozporu s těmito pravidly, podmínkami či zákonnými předpisy. V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel vždy platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se průběh soutěže a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem řídí právním řádem České republiky. Pravidla jsou vždy dostupná na internetových stránkách www.tipsport.cz. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto pravidel, platí text těchto pravidel.